การลอยกระทง ตามสายน้ำนี้ นางนพมาศ สนมเอกของพระร่วงเจ้ากรุงสุโขทัย คิดทำกระทงรูปดอกบัว แล้วก็รูปต่างๆมอบ พระร่วงทรงให้ลอยกระทงตามสายน้ำไหล ในหนังสือ ตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระร่วงพูดว่า “แต่นี่สืบไปเบื้องหน้า ตามลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศ ถึงกาลกำหนดนักขัตฤกษ์วันพระจันทร์เต็มดวงเดือน 12 ให้ทำโคมลอย เป็นรูปดอกบัวอุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมฆทานที ตราบเท่ากัลปาวสาน”

ครั้นเมื่อถึงยุครัตนโกสินทร์ มีการทำกระทงขนาดใหญ่และงดงาม ดังประวัติกรุงรัตนโกสินทร์ ของเจ้าพระยาทิพาราชวงศ์ กล่าวไว้ว่า “พอมาถึงเดือน 12 ขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ แรมค่ำหนึ่งพิธีจองเปรียงนั้น เดิมได้โปรดกรุณาให้ขอแรง พระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน และก็เจ้าหน้าที่รัฐที่มีกำลังพาหนะมาทำกระทงใหญ่ ผู้ถูกกฏเกณฑ์ต่อเป็นถังบ้าง ทำเป็นแพหยวกกล้วยบ้าง กว้าง 8 ศอกบ้าง 9 ศอกบ้าง กระทงสูงตลอดยอด 10 ศอก 11 ศอก ทำประชันกันต่างๆทำอย่างเขาพระสุเมรุทวีปอีกทั้ง 4 บ้าง และทำเป็นตะกร้าชั้นๆบ้าง ละเอียดอ่อนไปด้วยเครื่องสด คนทำก็นับร้อย คิดสำหรับเพื่อการลงทุนทำกระทงอีกทั้งค่าเลี้ยงคนและพระช่าง เบ็ดเสร็จก็ถึง 20 ชั่งบ้าง ย่อมกว่า 20 ชั่งบ้าง”

ที่มาของเทศกาารลอยกระทง

ขนบธรรมเนียมในแต่ละท้องถิ่น

ภาคเหนือตอนบอน นิยมทำโคมลอย เรียกว่า “ลอยโคม” หรือ “ว่าวฮม” หรือ “ว่าวควัน” ทำมาจากผ้าบางๆแล้วสุมควันล่างให้ลอยขึ้นไปกลางอากาศอย่างบอลลูน ขนบธรรมเนียมของคนเหนือนี้เรียกว่า “ยี่เป็ง” หมายคือการทำบุญในวันพระจันทร์เต็มดวงเดือนยี่ (ซึ่งนับวันตามแบบล้านนา ตรงกันวันพระจันทร์เต็มดวงเดือนสิบสองในแบบไทย)

ภาคอีสาน จะตบแต่งเรือแล้วประดับไฟเป็นรูปต่างๆเรียกว่า “ไหลเรือไฟ”

ภาคกลาง จะมีงานเป็นต้นแบบงานวัด เฉลิมฉลองราว 7 – 10 วัน ก่อนงานประเพณีลอยกระทง รวมทั้งจบลงในช่วงหลังวันประเพณีลอยกระทง

ภาคใต้ อย่างที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาก็มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ ยิ่งไปกว่านั้นในจังหวัดอื่นๆก็จะจัดงานวันประเพณีลอยกระทงด้วยเช่นเดียวกัน นอกนั้นในแต่ละเขตแดนยังอาจมีประเพณีลอยกระทงที่นาๆประการ รวมทั้งตกทอดต่อกันเรื่อยๆมา

ตามความเชื่อเกี่ยวกับวันลอยกระทง

– เป็นการขอขมาพระแม่คงคา ที่มนุษย์ได้ใช้น้ำ ได้ดื่มดื่มน้ำ รวมถึงการทิ้งสิ่งสกปรกต่างๆลงในแม่น้ำ
– เป็นการสักการรอยพระพุทธบาทที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ประทับรอยเท้าไว้ริมฝั่งแม่น้ำนัมมทานที ในประเทศประเทศอินเดีย
– เป็นการลอยความทุกข์ ความโศกรวมทั้งโรคภัยต่างๆให้ลอยไปกับแม่น้ำ
– คนไทยในภาคเหนือมีความคิดกันว่า การลอยกระทงเป็นการบูชาพระอุปคุต ตามตำนานเล่าว่า พระอุปคุตทรงสามารถปราบพญามารได้

สนับสนุนการจัดทำโดย เล่นง่าย จ่ายจริง สมัครw88