นางสงกรานต์ เป็นคติความศรัทธาอยู่ในตำนานวันสงกรานต์ อันเป็นเรื่องเล่าถึงภูมิหลังของจารีตประเพณีดังกล่าว เป็นเล่ห์เหลี่ยมเพื่อคนโบราณได้ทราบว่าวันมหาสงกรานต์เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ยกขึ้นสู่ราศีเมษ ซึ่งยุคนั้นถือว่าเป็นการเถลิงศกใหม่ หรือวันขึ้นปีใหม่ตามสุริยคติตรงกับวันใด โดยสมมุติผ่านนางสงกรานต์อีกทั้งเจ็ดเทียบกับทุกๆวันในสัปดาห์ ปีไหนตรงกับวันใด นางวันสงกรานต์ที่มีชื่อสมมุติกับวันนั้นๆก็จะเป็นผู้เชิญพระเศียรท้าวกบิลพรหมออกแห่ไปสรงน้ำ ซึ่งนางสงกรานต์อีกทั้งเจ็ดนี้ เป็นนางฟ้าลูกสาวท้าวกบิลพรหม และเป็นบาทบริจาริกาของพระอินทร์

จากตำนานเล่าถึงท้าวกบิลพรหมแพ้พนันธรรมบาลกุมาร จำเป็นต้องตัดเศียรออกบูชาธรรมบาลกุมารตามข้อตกลง แต่ว่าเหตุเพราะพระเศียรของพระองค์ตกไปอยู่ที่แห่งใด ก็จะก่อให้เกิดอันตรายต่อที่นั้นไม่ว่าจะเป็นบนอากาศ บนดินหรือในน้ำ ด้วยเหตุดังกล่าว ลูกหญิงอีกทั้งเจ็ดก็เลยจำต้องนำพานมารองรับ รวมทั้งนำไปประดิษฐานไว้ในถ้ำคันธชุลีในเขาไกรลาส ครั้นถึงกำหนด ๓๖๕ วัน ซึ่งโลกสมมุติว่าเป็นปีหนึ่งเวียนมาถึงวันมหาสงกรานต์ นางฟ้าอีกทั้งเจ็ดก็จะทรงยานพาหนะต่างๆผลัดเวรกันมาเชิญพระเศียรของบิดาออกแห่ โดยที่เทพธิดาอีกทั้งเจ็ดนี้ปรากฏในวันมหาสงกรานต์บ่อยๆ ก็เลยมีชื่อเสียงว่า

นางสงกรานต์ของแต่ละวัน

          นางสงกรานต์ของแต่ละวัน จะมีนาม  อาหาร  อาวุธ และสัตว์ที่เป็นพาหนะ ต่างๆ กันดังต่อไปนี้

วันอาทิตย์ ชื่อ ทุงษ

นางสงกรานต์และคำทำนาย

         ทัดดอกทับทิม เครื่องประดับปัทมราค ภักษาหารผลมะเดื่อ อาวุธขวาจักร ซ้ายสังข์ พาหนะครุฑ

วันจันทร์ ชื่อ โคราค

นางสงกรานต์และคำทำนาย

         ทัดดอกปีบ เครื่องประดับมุกดา ภักษาหารน้ำมัน อาวุธขวาพระขรรค์ ซ้ายไม้เท้า พาหนะเสือ

วันอังคาร ชื่อ รากษส

นางสงกรานต์และคำทำนาย

         ทัดดอกบัวหลวง เครื่องประดับโมรา ภักษาหารโลหิต อาวุธขวา ตรีศูล ซ้ายธนู พาหนะสุกร

วันพุธ ชื่อ มัณฑา

นางสงกรานต์และคำทำนาย

         ทัดดอกจำปา เครื่องประดับไพฑูรย์ ภักษาหารนมเนย อาวุธขวาเข็ม ซ้ายไม้เท้า พาหนะลา

วันพฤหัสบดี ชื่อ กิริณี

นางสงกรานต์และคำทำนาย

        ทัดดอกมณฑา เครื่องประดับมรกต ภักษาหารถั่วงา อาวุธขวาขอ ซ้ายปืน พาหนะช้าง

วันศุกร์ ชื่อ กิมิทา

        ทัดดอกจงกลนี เครื่องประดับบุษราคัม ภักษาหารกล้วยน้ำว้า อาวุธขวาพระขรรค์ ซ้ายพิณ พาหนะกระบือ

วันเสาร์ ชื่อ มโหทร

นางสงกรานต์และคำทำนาย

        ทัดดอกสามหาว เครื่องประดับนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย อาวุธขวาจักร ซ้ายตรีศูล พาหนะนกยูง

คำทำนายเกี่ยวกับวันมหาสงกรานต์

๑. ถ้าหากวันอาทิตย์ เป็น วันมหาสงกรานต์ ปีนั้นพันธุ์ไม้ธัญญาหารไม่สู้จะเจริญงอกงามนัก ถ้าหากวันอาทิตย์เป็น วันเนา ข้าวจะตายฝอย คนต่างด้าวจะเข้าเมืองมากมาย ท้าวพระยาจะกระวนกระวายใจ หากวันอาทิตย์เป็น วันเถลิงศก พระเจ้าอยู่หัวจะมีพระบรมเดชานุภาพ ปราบศัตรูได้ทั่วทุกทิศทุกสารทิศ

๒. หากวันจันทร์ เป็น วันมหาสงกรานต์ ข้าราชการชั้นสูง ตลอดจนคุณหญิง คุณนายทั้งหลายแหล่จะเรืองอำนาจ หากวันจันทร์เป็น วันเนา มักเกิดความไข้ต่างๆและก็เกลือจะแพง นางพญาจะกระวนกระวายใจ หากวันจันทร์เป็น วันเถลิงศก พระราชินีและท้าวนางฝ่ายในจะสุขสบายสำราญ

๓. ถ้าเกิดวันอังคาร เป็น วันมหาสงกรานต์ มิจฉาชีพจะมากมาย จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรง แต่ว่าถ้าหากวันอังคารเป็น วันเนา ผลหมากรากไม้จะแพง หากวันอังคารเป็น วันเถลิงศก เจ้าหน้าที่รัฐทุกกลุ่มเหล่าจะเป็นสุข มีชัยชนะแก่ศัตรูหมู่พาล

๔. ถ้าเกิดวันพุธ เป็นวัน วันมหาสงกรานต์ ข้าราชการชั้นสูงจะได้รับการยกย่องจากต่างแดน ถ้าหากวันพุธเป็น วันเนา ข้าวปลาของกินจะแพง แม่ม่ายจะพลัดที่อยู่ หากวันพุธเป็น วันเถลิงศก บรรดาปราชญราชบัณฑิตจะมีความสุขสำราญ

๕. ถ้าหากวันพฤหัสบดี เป็น วันมหาสงกรานต์ ผู้น้อยจะแพ้ผู้เป็นใหญ่ และนายจ้าง ถ้าวันพฤหัสบดีเป็น วันเนา ผลไม้จะแพง ราชตระกูลจะมีความร้อนใจ ถ้าเกิดวันพฤหัสบดีเป็น วันเถลิงศก สมณชีพราหมณ์จะปฏิบัติกรณียกิจอันดีเลิศ

๖. ถ้าหากวันศุกร์ เป็น วันมหาสงกรานต์ พันธุ์ไม้ธัญญาหารจะสมบูรณ์บริบูรณ์ ฝนชุก ลมพายุพัดแรง ผู้คนจะเป็นโรคตาแล้วก็เจ็บไข้กันมากมาย หากวันศุกร์เป็น วันเนา พริกจะแพง อีแร้งกาจะเป็นโรค สัตว์ป่าจะเกิดอันตราย หญิงหม้ายจะมีลาภ ถ้าเกิดวันศุกร์เป็น วันเถลิงศก พ่อค้าเศรษฐีจะทำมาค้าขึ้น ส่งผลผลกำไรมากมาย

๗. หากวันเสาร์ เป็น วันมหาสงกรานต์ มิจฉาชีพจะมาก จะมีการเจ็บไข้รุนแรง หากวันเสาร์เป็น วันเนา ข้าวปลาจะแพง ข้าวจะได้น้อย ผลไม้จะแพง น้ำน้อย จะกำเนิดไฟกลางเมือง เจ้าขุนมูลนายจึงควรโทษ หากวันเสาร์เป็น วันเถลิงศก บรรดาทหารทั้งสิ้นจะมีชัยชนะแก่ข้าศึกศัตรู

สนับสนุนการจัดทำโดย เล่นง่าย จ่ายจริง สมัครw88